Wszystko do Ciebie należy Panie i w Twoim ręku jest cały świat...

 
   Home      POKARM SŁOWA      BIBLIA
KONIECZNIE ZOBACZ... 
                     

 
 

konferencje i inne materiały wykorzystane w ramach spotkań tzw.
Kręgu Biblijnego w Parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie

UWAGA! KONIECZNIE PRZECZYTAJ ZANIM COKOLWIEK ŚCIĄGNIESZ NA SWÓJ KOMPUTER!
W poniższych materiałach i konferencjach wykorzystałem istniejące publikacje dostępne w Internecie. Do zamieszczonych konferencji nie roszczę sobie praw autorskich ani ich nie przypisuję własnej osobie. Poniższe opracowania można wykorzystywać w celach duszpasterskich i dla osobistego pożytku duchowego. W ich przygotowaniu  korzystałem tylko i wyłącznie z publikacji ZATWIERDZONYCH przez Kościół i autorów uznawanych, jako autorytety w kwestii teologii Kościoła Katolickiego. Aby jednak nie napytać sobie niepotrzebnych problemów (w związku z przewrażliwieniem dzisiaj na punkcie praw autorskich), ponieważ nie podaję dokładnie źródeł publikacji i nie opracowuję ich w sposób przyjęty jako naukowy, prawie każdy z zamieszczonych plików, opracowanych przeze mnie, opatrzony jest hasłem: Jezus
Takie też hasło: Jezus, należy wpisać przy każdej próbie otwarcia pliku pdf

 
 
 

KONFERENCJE BIBLIJNE - WPROWADZENIE DO LEKTURY KSIĄG, KATECHEZA BIBLIJNA

                 STARY TESTAMENT
 
 

                NOWY TESTAMENT

 • Ewangelia według św. Mateusza
 • Ewangelia według św. Łukasza
 • Dzieje Apostolskie
 • Listy do Koryntian
 • List do Efezjan
 • List do Kolosan
 • Listy do Tymoteusza
 • List do Filemona
 • Listy św. Piotra
 • List św. Jakuba
 • Apokalipsa św. Jana
 • Ewangelia według św. Marka                    
 • Ewangelia według św. Jana
 • List do Rzymian
 • List do Galatów
 • List do Filipian
 • Listy do Tesaloniczan
 • List do Tytusa
 • List do Hebrajczyków
 • List św. Judy
 • Listy św. Jana
 
Dodatkowe materiały pomocne w studiowaniu Biblii. Są to artykuły, książki w postaci plików pdf oraz programy do zainstalowania na komputerze.
Kliknij, aby przejść do folderu udostępnionego. Poniżej lista pozycji do pobrania.
 1. SALKINSON-GINSBURG - HEBREW NEW TESTAMENT - HEBRAJSKI NOWY TESTAMENT
 2. VULGE - WULGATA - ŁACIŃSKI STARY I NOWY TESTAMENT
 3. Biblijna Betsaida w Świetle Współczesnych Badań
 4. Chrostowski Waldemar - Keener Craig - Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu
 5. Chrostowski Waldemar - Walton John - Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej
 6. CONTENAU - ŻYCIE CODZIENNE W BABILONIE I ASYRII
 7. Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran
 8. ELŻBIETA ADAMIAK - KOBIETY W BIBLII
 9. Filistyni, Aramejczycy i Kananejczycy
 10. Historia narodu wybranego po powstaniu Bar Kochby - Redakcja Miszny
 11. HORST KLENGEL - Historia i kultura Starożytnej Syrii
 12. Imiona El oraz Elohim jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej
 13. Interpretacja Edyktu Cyrusa
 14. Jezus - Cieśla
 15. Kim byli członkowie sekty z Qumran
 16. Ks. Michał Bednarz - Historia Zbawienia
 17. Majewski M., UGARIT ? historia, religia, literatura, język, na tle Biblii Starego Testamentu
 18. Muchowski - biblijne.zwoje.z.Qumran
 19. Narody i Państwa Starożytnego Wschodu
 20. SEPTUAGINT OLD TESTAMENT - SEPTUAGINTA (INTERLINEARNY GRECKO-ANGIELSKI STARY TESTMENT
 21. Słownik Biblijny
 22. Z problematyki genezy pism z Qumran
 23. Zarys historii Moabu
 24. PROGRAMY NA KOMPUTER DO STUDIOWANIA BIBLII.
 
 
 
 

 
 
 
 
Hostowane na o12.pl

"Kościół, to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota..."
 

KAPŁAŃSTWO

Młodzi - nadzieja Kościoła

Narzeczeństwo - Małżeństwo - Rodzina

Kościół w świecie - świat w Kościele

Ojczyzna - Polska jest tam, gdzie My